Skip to content

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ginger Vine Management & PR:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä on Ginger Vine Management Ky, Hakostarontie 6, 00970 Helsinki.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö on Heta Hyttinen, heta.hyttinen(a)gingervine.com, 0405817575.

Rekisterin nimi on “tiedoterekisteri”. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteistyö ja markkinointi. Rekisteriin annettuja tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla eikä niitä käytetä muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mediatiedotteen tilauksen voi perua milloin tahansa.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio ja yhteystiedot. Tietoja säilytetään niin kauan kuin yhteistyö/asiakkuus jatkuu ja korkeintaan kaksi vuotta sen päättymisen jälkeen.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta/yhteistyökumppanilta www-lomakkeelta, verkkosivuilta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas/yhteistyökumppani luovuttaa tietojaan.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Rekisteriä hyödynnetään MailChimp-sovelluksessa, joka vastaa osaltaan tietosuoja-asetusten noudattamisesta EU:ssa. Yritys pitää rekisteritiedot Suomessa. Verkkosivustolla käytetään myös Google Analytics -työkalua ja Google Analytics -evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Voit kieltää evästeiden käytön milloin tahansa. Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista. Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

<< Takaisin edelliselle sivulle